Nova cijena brašna Nutrifree per pane

Prema dopunskoj listi lijekova HZZO-a koja je u primjeni od 1.12.2022. došlo je do povećanja participacije za bezglutensko brašno na recept Nutrifree per pane. Nažalost, bilo je za očekivati da će, obzirom na sva poskupljenja koja su nas zadesila, isto učiniti i proizvođači bezglutenskog brašna.

Na slici je izvadak iz dopunske liste sa svim bezglutenskim brašnima na recept.

Print Friendly, PDF & Email