Inicijativa: “Uspostava cjelovite skrbi za djecu s celijakijom”

Od samog osnivanja CeliVita je svojim projektima financiranima od strane Grada Zagreba (“Podizanje svijesti o celijakiji kod djece vrtićke i školske dobi” i “Stvaranje preduvjeta za implementaciju striktne bezglutenske dijete u zagrebačkim vrtićima i osnovnim školama”) fokus stavila na poboljšanje kvalitete života i stvaranje inkluzivne prakse za najmlađe članove društva oboljele od celijakije..

Prirodni nastavak lokalnog djelovanja od 2020. godine je inicijativa prema Ministarstvu zdravstva radnog naziva Uspostava cjelovite skrbi u vrtićima i školama u cijeloj RH.

CILJ: 
Uspostavom cjelovite skrbi o djeci oboljeloj od celijakije stvaramo inkluzivnu okolinu za oboljelo dijete te direktno djelujemo na očuvanje njegovog mentalnog i fizičkog zdravlja. Dijete, a kasnije odrasla osoba, postaje funkcionalni i ravnopravni član društva.

Specifičan cilj:
Uspostava Postupnika za postupanje s djecom oboljelom od celijakije u odgojno-obrazovnim ustanovama RH.

Postupnik (protokol postupanja) će doprinijeti pozitivnim promjenama inkluzivne politike u RH. U sklopu postupnika nužno je realizirati sljedeće:

 • Definiranje uloga i odgovornosti te povezivanje svih zainteresiranih strana
 • Uspostava obrasca “Individualni plan skrbi” za oboljelo dijete (i svu ostalu djecu s posebnim prehrambenim potrebama) – kao dio “Paketa”
 • Uspostava Registra vrtića i škola koje pohađaju djeca s celijakijom.
  • Registar vrtića i škola trebao bi imati podatke o prostornoj distribuciji vrtića i škola koje pohađaju djeca s celijakijom
  • Registar vrtića i škola vodi i udruga CeliVita-život s celijakijom, međutim podaci nisu cjeloviti te sadržavaju samo podatke o djeci članovima udruge
  • Podaci iz registra neizbježni su za organizaciju prehrane djece s celijakijom, posebice u većim gradovima
 • Kreiranje “Školskog paketa” i “Vrtićkog paketa” sa svim važnim informacijama za upoznavanje s bolešću, potrebama djece s celijakijom i potrebnim prilagodbama za uključivanje djeteta

Dionici u ovom protokolu postupanja prilikom skrbi za oboljelu djecu su:

 • roditelji/skrbnici
 • liječnik primarne zdravstvene zaštite
 • liječnik specijalista-gastroenterolog
 • nutricionista
 • psiholog
 • udruga oboljelih od celijakije
 • odgojno obrazovna ustanova – škola/vrtić
 • osnivač odgojno obrazovne ustanove
 • županijski zavod za javno zdravstvo
 • Hrvatski zavod za javno zdravstvo
 • Ministarstvo zdravstva
 • Ministarstvo obrazovanja
Status inicijative i realizirano u periodu 2020-2022.: 


 • Dobivena je podrška Hrvatskog društva za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu
 • Dobivena je podrška Ureda pravobraniteljice za djecu uz uputu o daljnjem uključivanju Ministarstva zdravstva i Ministarstva znanosti i obrazovanja radi operacionalizacije Postupnika
 • Dobivena je podrška Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom
 • Ministarstvu znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu MZO) poslani su preporuka i prijedlozi o potrebi organiziranja prilagođene prehrane u odgojno-obrazovnim ustanovama za djecu oboljelu od celijakije, ali i sve učenike koji zbog zdravstvenog stanja zahtijevaju neki vid prilagođene prehrane.
 • MZO odgovara da u postojećim propisima postoji preporuka da se osiguraju odgovarajući obroci za djecu sa zdravstvenim teškoćama. Činjenica je da preporuke nisu obvezujuće te se u dijelu odgojno-obrazovnih ustanova ne primjenjuju. Stoga ističu da bi dopunom ili izmjenama postojećih propisa trebalo omogućiti svakom djetetu prehranu u skladu s njegovim specifičnim potrebama te će Ministarstvo pri izradi novih propisa za čije je donošenje nadležno, kao i onih koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo, voditi računa o djeci sa zdravstvenim teškoćama.
 • U svibnju 2021. upućen je dopis Vladi RH - bez odgovora...
 • Tijekom ožujka 2022. sudjelovali smo u javnim savjetovanjima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o Nacionalnom i Akcijskom planu za prava djece u RH do 2026. odnosno 2024. godine. Naši prijedlozi nisu prihvaćeni. Izvadak iz izvješća savjetovanja.
 • Print Friendly, PDF & Email