Rezultati projekta “Ni u tragovima – brigom za zdravlje oboljelih od celijakije”

Lenta i logotip

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Projekt “Ni u tragovima – brigom za zdravlje oboljelih od celijakije” provodili smo od svibnja 2022. do svibnja 2023. godine zajedno s partnerom Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo.

Provedenim aktivnostima, uz podizanje vlastitih kapaciteta iz raznih područja, stvorili smo preduvjete za dugoročno osnaživanje ugostiteljskog, obrazovnog i javnog sektora s ciljem očuvanja zdravlja oboljelih od celijakije i dijabetesa, kako u svakodnevici tako i u kriznim situacijama.

PROVEDENE AKTIVNOSTI PO KAMPANJAMA PROJEKTA
Kampanja „Ni u tragovima“
  • Kreirana je web stranica projekta niutragovima.hr kao središnje mjesto za informiranje svih ciljanih skupina te se tijekom projekta, a posebice za vrijeme trajanja analogne i digitalne kampanje, pratila posjećenost.
  • Osmišljen je jedinstveni vizualni identitet u obliku dijaloga namirnica koje se nalaze u tipičnim situacijama u kojima može doći do kroskontaminacije glutenom. Za vizualni identitet kampanje zaslužan je kreativni team agencije Bruketa&Žinić&Grey.

  • Analogna kampanja provodila se u cijeloj Hrvatskoj putem buildboarda i city light reklama od rujna 2022. do veljače 2023.
  • Za potrebe digitalne kampanje, koja se provodila na Google, YouTube, Facebook i Instagram platformama od prosinca 2022. do svibnja 2023., osim slikovnih vizuala izrađen je i kratki promotivni video
  • U vizualima kampanje tiskani su podlošci za tacne, pregače, majice, trokuti za stolove i plakati koji su korišteni u promotivne svrhe na projektnim događanjima
Kampanja „Celijakija u vrtiću i školi“
  • Predavanja za stručne službe vrtića i škola, nastavnike i odgojitelje te roditelje djece oboljele od celijakije održana su u Vukovarsko-srijemskoj, Osječko-baranjskoj, Zagrebačkoj i Zadarskoj županiji uz sudjelovanje predavača-liječnika. Veliki odaziv potvrdio je potrebu za ovakvim predavanjima te demistifikaciji bolesti i striktne dijete u odgojno-obrazovnim institucijama koje djeca pohađaju, sve kako bi se očuvalo fizičko i mentalno zdravlje djece s celijakijom.
  • Brošura-kuharica Fini i zdravi obroci bez glutena za vrtić i školu, namijenjena roditeljima predškolske i školske djece kao svakodnevna pomoć u organizaciji bezglutenske prehrane, no i kao izvor inspiracije svim oboljelima i onima koji su iz bilo kojeg razloga na prehrani bez glutena sadrži kreativne i ukusne obroke koje je osmislio nutricionistički tim Nutriconsult d.o.o. pod vodstvom Nenada Bratkovića, mag.nutr., univ.mag.pharm. Svi recepti testirani su i verificirani na tragove glutena i vitamine deficitarne kod oboljelih od strane partnera na projektu, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Brošura-kuharica sadrži i tablicu preporučenih dnevnih unosa po dobnim skupinama za folnu kiselinu i vitamin B12 te tablicu rizičnih i dopuštenih namirnica.
  • Snimljen je edukativni film “Ona uvijek nešto glumata” koji na djeci razumljiv način prikazuje situacije s kojima se oboljeli svakodnevno susreću, a sve s ciljem demistifikacije bolesti i bezglutenske dijete te poticanja djece i mladih na međusobnu pomoć i podršku drugačijima. Film je namijenjen stručnim službama vrtića i škola te nastavnicima i odgajateljima koji ga koriste u radu s djecom za njihovu senzibilizaciju kad se radi o njihovom prijatelju, a koristiti će ga i članovi Udruge i djelatnici partnera u dugoročnoj provedbi programa senzibilizacije.
Kampanja „Važnost fizičke aktivnosti u prevenciji komplikacija celijakije kod djece i odraslih“
  • Održanim predavanjima-edukacijama na temu važnosti fizičke aktivnosti u prevenciji komplikacija od celijakije u Osječko-baranjskoj i Zadarskoj županiji te Gradu Zagrebu naglasila se važnost tjelovježbe, koja je, kao i kod ostatka populacije, uz uravnoteženu i zdravu prehranu bez glutena, preduvjet očuvanja zdravlja.
Završna panel konferencija projekta
UKRATKO O PARTNERIMA NA PROJEKTU

Udruga CeliVita – Život s celijakijom nositelj je Projekta. Osnovana je 2014. godine od kada  pruža pomoć oboljelima i obiteljima suočenima s dijagnozom celijakije, alergije na pšenicu i preosjetljivosti na gluten i to putem savjetovanja i pružanja relevantnih informacija o prehrani, pravilnom provođenju bezglutenske dijete kao jedine terapije bolesti te pružanjem savjeta o pravima oboljelih i članova njihovih obitelji. CeliVita je djelovala kroz niz samostalnih lokalnih projekata, te još dva EU projekta, kao partner na CD SKILLS projektu  i kao nositelj projekta  Organizacijom i znanjem do zdravlja oboljelih od celijakije i dijabetesa.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ u daljnjem tekstu) obavlja djelatnosti epidemiologije zaraznih bolesti i kroničnih masovnih nezaraznih bolesti, javnog zdravstva, zdravstvenog prosvjećivanja s promicanjem zdravlja i prevencije bolesti, zdravstvene ekologije, mikrobiologije, školske medicine, mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti. Mreža zavoda za javno zdravstvo na čelu s HZJZ ima središnje mjesto u očuvanju i unapređenju zdravlja populacije. svojim kredibilitetom i stručnošću te dugogodišnjim iskustvom u planiranju i provedbi projekata doprinosi  uspješnoj realizaciji projektnih zadataka i postizanju zadanih ciljeva, a svojom mrežom županijskih zavoda za javno zdravstvo njihovoj daljnjoj diseminaciji. Odjel za dodatke prehrani i biološki aktivne tvari HZJZ-a (Odjel u daljnjem tekstu) ovlašten je od strane Ministarstva zdravlja za obavljanje posebnih stručnih poslova i savjetovanja te izradu izvješća o početnoj procjeni rizika o novoj hrani i sastojcima nove hrane, što se provodi u ovom Odjelu. Djelatnici Odjela su članovi Radne grupe o novoj hrani (Novel Food Working Group) pri Europskoj komisiji. Laboratorijska ispitivanja koja se provode u odjelu često su puta usmjerena na određivanje količina glutena u namirnicama, a dobiveni rezultati koriste se kao input za ispravno označavanje namirnice. HZJZ svojim kredibilitetom i stručnošću te dugogodišnjim iskustvom u planiranju i provedbi projekata doprinjeo je uspješnoj realizaciji projektnih zadataka i postizanju zadanih ciljeva, a svojom mrežom županijskih zavoda za javno zdravstvo njihovoj daljnjoj diseminaciji.


*Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge CeliVita – život s celijakijom.

*Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom tekstu koriste se kao rodno neutralni bez obzira u kojem rodu su korišteni.

Print Friendly, PDF & Email