CD SKILLS – Početak projekta

Interreg Danube Transnational Programme CD SKILLS

Nakon dugotrajnog selekcijskog i pregovaračkog postupka, 01.07.2020. započeo je projekt CD SKILLS, financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), pod vodstvom Sveučilišnog kliničkog centra u Mariboru.

Projekt CD SKILLS kroz 2,5 godina baviti će se postojećim izazovima zdravstvenog sektora dunavske regije, po pitanju prepoznavanja celijakije kao i kasnije skrbi za oboljele. Poboljšavajući kapacitete zdravstvene i socijalne usluge u dunavskoj regiji poboljšati ćemo zdravstvenu sigurnost i kvalitetu života oboljelih.

Na projektu sudjeluje 13 partnera i 7 pridruženih partnera iz 10 zemalja dunavske regije. Hrvatski partneri na projektu su Klinika za dječje bolesti Zagreb i udruga CeliVita-Život s celijakijom te pridruženi partner Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Činjenice vezane uz celijakiju:

  • Celijakija je doživotna imunološki posredovana sistemska bolest uzrokovana konzumacijom glutena koji se nalazi u pšenici, ječmu i raži.
  • Može se pojaviti u bilo kojoj dobi, ali obično započinje u ranoj fazi djetinjstva.
  • Žene su pogođene dvostruko češće od muškaraca.
  • Bez primjene adekvatne vrlo stroge prehrane (striktne bezglutenske dijete), oboljeli mogu  razviti teške komplikacije.
  • Više od 1% stanovništva (oko 1,2 milijuna) u dunavskoj regiji moglo bi imati celijakiju
  • Celijakija ima, osim na same oboljele, utjecaj na njihove obitelji i prijatelje, odgojno-obrazovne ustanove, proizvođače hrane, ugostitelje, na zdravstveni sustav te društvo generalno.
  • Oko 80% pacijenata dijagnosticira se s velikim kašnjenjem ili ostaju nedijagnosticirani, čime se povećava rizik od komplikacija. Navedeno rezultira visokim morbiditetom, niskom učinkovitosti u školi ili na poslu te visokim postotkom izostanka s posla. To ima važan negativan utjecaj na održivost zdravstvenog sektora i društva.

Mogući razlozi neprepoznavanja ili kasnog prepoznavanja bolesti su niska svijest i znanje o bolesti, ograničeni pristup dijagnostičkim alatima, ograničene mogućnosti za inovativno učenje i neučinkovita razmjena informacija.

Projektne aktivnosti usmjerene su na podizanje svijesti, poboljšanje znanja, vještina i kompetencija svih direktnih i indirektnih korisnika projekta: medicinskih djelatnika, studenata, učenika u usmjerenjima vezanim za proizvodnju ili pripremu hrane, ugostitelja i proizvođača hrane, oboljelih osoba i njihovih obitelji i svih onih koji sudjeluju u donošenju politika i modela skrbi za oboljele, kao i u njihovoj provedbi. Za tu potrebu kreirati će se inovativni ICT alati za dijagnostiku i učenje te platforme za razmjenu iskustva i znanja.

U okviru projekta realizirati će se pilot aktivnosti vezane uz  uspostavu rane i točne dijagnostike i prevencije komplikacija bolesti te  telemedicine kao inovativnog načina praćenja zdravstvenog stanja pacijenata. Dio pilot aktivnosti imati će direktnog utjecaja na poboljšanje kvalitete života oboljelih, kroz uspostavu registra bezglutenskih namirnica te mreže ugostiteljskih usluga sigurnih za oboljele.

Print Friendly, PDF & Email