Dani kruha – bez glutena

Slika-dani kruha

Ako imate dijete celijakičara vrtićke ili školske dobi, listopadskih dana vam je vjerojatno posebno teško.
Naime, tradicionalno se sredinom listopada obilježavaju Dani kruha odnosno dani zahvalnosti za plodove zemlje. Povezani su sa Svjetskim danom hrane kako bi se podigla svijest o važnosti zdrave prehrane, ekološke proizvodnje i očuvanju biološke raznolikosti. Najviše se obilježavaju u vrtićima, školama, učeničkim domovima i institucijama koje se bave djecom. Postavljaju se izložbe plodova zemlje užeg zavičaja, kruha i drugih krušnih proizvoda, različitog sjemenja te alata koji su se koristili u preradi žitarica. Djecu se upoznaje s biljnim vrstama određenog kraja, upoznaje ih se s prehranom stanovništva i prehrambenim navikama kroz povijest. Dani kruha služe i kako bi se kod djece pobudila svijest kako glad u svijetu postoji i kako su mnogi njihovi vršnjaci gladni.


I sve je to lijepo i pohvalno, osim što djecu celijakičare, ta vjekovna hrana, pšenica i kruh od nje, boli.


Republika Hrvatska uvrstila se među one napredne zemlje koje su preuzele obvezu osiguranja i zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda. Poštivanje, zaštita i promicanje ljudskih prava zadatak je koji proizlazi iz hrvatskoga Ustava, a o njegovu ostvarenju ovisi sigurnost i dobrobit današnjeg pučanstva, kao i budućih naraštaja. Zaštitu djece, kao najosjetljivijeg dijela društva, RH dužna je štititi prema Konvenciji o pravima djeteta, čiji je potpisnik, a prava djece koja ona propisuje posebno bezuvjetno moraju znati i poštivati oni koji žive i rade s djecom, koji su u svakodnevnom kontaktu s njima i koji u značajnoj mjeri utječu na stvaranje okruženja u kojemu dijete odrasta i razvija se kao ličnost. A tu se ubrajaju i odgojitelji i učitelji.

Ovo naglašavamo zbog toga što su oni svojim planom i programom dužni osigurati načelo nediskriminacije prema kojemu djeca ne smiju trpjeti diskriminaciju “neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom mišljenju, nacionalnom, etničkom ili društvenom podrijetlu, vlasništvu, teškoćama u razvoju, rođenju ili drugom statusu djeteta, njegovih roditelja ili zakonskih skrbnika“, a pri donošenju svih odluka ili izvršenju postupaka koji utječu na dijete, ili na djecu kao skupinu, najvažnija mora biti dobrobit djeteta.


Dakle, ako već niste, upozorite odgojitelje ili učitelje da nije poželjno da vaše dijete sudjeluje u aktivnostima koje uključuju rukovanje glutenskim brašnom i boravak u blizini glutenske prašine i mrvica te ih zamolite (iako tu ne bi trebalo biti mjesta njihovoj dobroj volji, već su dužni tako postupati) da sukladno Ustavu, zakonima i Konvenciji prilagode plan rada povodom obilježavanja Dana kruha. Neka ga organiziraju tako da mali celijakičar ne bude u ugrozi, kroz oblikovanje drugim materijalima osim tijesta, kroz pjesmice, običaje, priče, crtanje i druge zanimljive aktivnosti. Ako je baš nužno donošenje kruha, neka bude zamotano u foliju, jer je tako lakše kontrolirati kontaminaciju oko djeteta. Tada i vi možete donijeti nešto bezglutensko i pokazati da je i bezglutensko fino.

Ideje pronađite u receptima na našim stranicama.

U slast i bezbrižne Dane kruha želi vam CeliVita!

Print Friendly, PDF & Email