Pregled izdanih newslettera

Lenta i logotip

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Za više o EU fondovima: https://strukturnifondovi.hr/ i http://www.esf.hr/

Aktivnosti projekta „Organizacijom i znanjem do zdravlja oboljelih od celijakije i dijabetesa“ odvijaju se u skladu s planom i rasporedom projekta, jačamo naše kapacitete te smo izuzetno zadovoljni suradnjom s partnerskim organizacijama, Zagrebačkim dijabetičkim društvom i Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. U prvoj trećini trajanja projekta, zaista smo puno naučili i o dijabetesu i o celijakiji.
Osim edukacija vanjskih izvođača koja uključuju vještine digitalnog marketinga, upravljanja ljudskim resursima, NLP praktičarskim znanjima izrazito smo sretni jer su nam se na našim Internim radionicama organizacija civilnog društva priključile i održale edukacije i prim.dr.sc. Zrinjka Mišak, dr.med, prof. dr. sc. Silvija Čuković – Čavka, dr. med, prim.mr.sc. Manja Prašek, dr.med i izv.prof.dr.sc. Martina Bituh, PBF. Zahvalni smo jer smo mogli čuti i učiti od glasa struke te dobiti najnovije i točne informacije vezane celijakiju i dijabetes te kvalitetu prehrane oboljelih od celijakije.

Cilj i svrha projekta „Organizacijom i znanjem do zdravlja oboljelih od celijakije i dijabetesa” je da CeliVita – Život s celijakijom koja je nositelj Projekta i Partneri (Zagrebačko dijabetičko društvo i Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu) podižu vlastite kapacitete, uspostavljaju suradnju, osiguravaju prijenos znanja i iskustva, ali i stvaraju preduvjete za dugoročno osnaživanje ugostiteljskog sektora, obrazovnog sektora te javnog sektora u segmentu upravljanja kriznim situacijama. Tako doprinosimo općem i specifičnim ciljevima Poziva, usklađenima sa strategijom Europa2020 koja nastoji promicati pametan, održiv i uključiv rast te poboljšati kvalitetu životu i očuvati zdravlje oboljelih od celijakije i dijabetesa.


Celijakija je kronična, imunološki posredovana sistemska bolest koja je uvjetovana unosom glutena u organizam kod genetski predisponiranih osoba. Život s celijakijom otežan je činjenicom da je jedini lijek za tu doživotnu bolest striktna bezglutenska dijeta. Nepridržavanje striktne dijete može rezultirati značajnim narušavanjem zdravlja pa i smrću.

Dijabetes je metabolička bolest povezana s poremećajem u metabolizmu ugljikohidrata, masti i proteina. Uzrok ove bolesti je nedostatak ili neučinkovitost inzulina te kod tih bolesnika prehrana igra ključnu ulogu.

Celijakija i dijabetes tipa 1 često su udružene autoimune bolesti.

Uloga udruga u životu oboljelih od celijakije i dijabetesa je višestruka jer pružanjem pomoći i podrške udruge osiguravaju ne samo praktična znanja nužna za život s bolešću već i lakše suočavanje s bolesti te dugoročno uključivanje u svakodnevni život i društvo u kojem živimo. Osiguravanjem fizičkog i mentalnog zdravlja oboljelih, oni postaju funkcionalni članovi društva.

U sklopu Projekta do sada smo izdali dva „newslettera“ koje možete preuzeti klikovima na gumbe:

Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge CeliVita – Život s celijakijom.

Print Friendly, PDF & Email