Tijela Udruge

 • SKUPŠTINA
  • svi aktivni poslovno sposobni članovi Udruge, zakonski zastupnik maloljetne osobe ili punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti koja je aktivni član Udruge, te po jedan predstavnik pravne osobe aktivne članice Udruge
 • UPRAVNI ODBOR
  • Amalija Jurjević Delišimunović
  • Ida Čarnohorski
  • Ivana Bilić
 • PREDSJEDNICA
  • Amalija Jurjević Delišimunović
 • POTPREDSJEDNICA
  • Ida Čarnohorski
 • TAJNICA
  • Maja Vidović
 • STRUČNO-SAVJETODAVNI ODBOR
  • osnovan u svibnju 2021. sa svrhom poboljšanja kapaciteta Udruge, poticanja multidisciplinarnog pristupa pitanjima vezanim uz celijakiju i pružanja učinkovitije pomoći pacijentima s celijakijom
  • članovi:
   • prof.dr.sc. Silvija Čuković-Čavka, dr. med., specijalist internist, subspecijalist gastroenterologije i hepatologije – voditeljica Ambulante za upalne bolesti crijeva i celijakiju odraslih KBC Zagreb
   • doc.dr.sc. Zrinjka Mišak, dr.med., subspecijalist dječje gastroenterologije i hepatologije – Klinika za dječje bolesti Zagreb (Klaićeva)
   • Tatjana Petričević Vidović, dr. med., spec. školske medicine – NZJZ “Andrija Štampar”
   • izv.prof.dr.sc. Martina Bituh – Prehrambeno biotehnološki fakultet u Zagrebu
   • Neda Vac Burić, prof. psihologije – stručni suradnik psiholog u vrtiću
   • Nenad Bratković,  univ.mag.pharm., magistar nutricionizma i sveučilišni magistar fitofarmacije i dijetoterapije
   • Sandro Venier, mag. kineziologije, bacc., prvostupnik fizioterapije, doktorand na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu

Print Friendly, PDF & Email