Članstvo

Sukladno Statutu Udruge član udruge može postati svaka punoljetna poslovno sposobna osoba koja je zainteresirana za aktivnosti Udruge i koja prihvaća odredbe Statuta i druge opće akte Udruge. Član može postati i maloljetna osoba te punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti zastupana po zakonskom zastupniku. Pravne osobe članstvo ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika.

Kategorije članstva, prava i obveze kojih su definirane u Statutu, su:

  • AKTIVNO – član aktivno sudjeluje u radu Udruge i Skupštine, ima pravo glasa na Skupštini, te pravo birati i biti biran u tijela Udruge; u obvezi je plaćati članarinu
  • PODUPIRUĆE – član nema pravo glasa niti pravo sudjelovanja na Skupštini, ne može birati i biti biran u tijela upravljanja Udrugom, ali želi doprinijeti ostvarivanju ciljeva Udruge; u obvezi je plaćati članarinu
  • PRIDRUŽENO – član obitelji aktivnog ili podupirućeg člana Udruge koji i sam boluje od celijakije, alergije na pšenicu ili osjetljivosti na gluten. Nema pravo glasa i sudjelovanja na Skupštini, ne može birati i biti biran u tijela upravljanja Udrugom; nije u obvezi plaćati članarinu
  • POČASNO – imenuje ga Skupština na prijedlog Upravnog odbora. Nema pravo glasa na Skupštini, ne može birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom; nije u obvezi plaćati članarinu.

Sukladno  čl. 12. st. 3. i 4. Zakona o udrugama (NN 74/2014, NN 70/2017) udruga CeliVita vodi Registar članova. 

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR), svi osobni podaci navedeni prilikom pristupanja udruzi biti će obrađivani na način opisan u Obavijesti o zaštiti osobnih podataka udruge CeliVita.

Članstvom u udruzi CeliVita dobivate:

  • savjetovanja o prehrani, pravilnom provođenju bezglutenske dijete, pravima oboljelih i članova njihovih obitelji i svemu drugome vezanom za život s celijakijom
  • pravo na sudjelovanje u kuharskim radionicama na kojima se stječu praktična znanja u pripremi hrane od bezglutenskog brašna i bezglutenskih namirnica
  • pravo na sudjelovanje u prigodnim druženjima za djecu i odrasle (Sv. Nikola, Božić, karneval, CeliVitin rođendan, mjesec celijakije,…)
  • poklon pakete i posebne ponude naših partnera
  • pravo na sudjelovanje na predavanjima o celijakiji i srodnim vezanim temama
  • popuste na proizvode i usluge naših partnera

Print Friendly, PDF & Email