Projekt: “Stvaranje preduvjeta za implementaciju striktne bezglutenske dijete u zagrebačkim vrtićima i osnovnim školama”

Prikaz prostorno/atributne analize s ciljem probira potencijalnih školskih centralnih kuhinja za pripremu i dostavu striktno bezglutenskih obroka.

Problem: Organizacija prehrane-striktno bezglutenskih obroka za djecu oboljelu od celijakije, koja pohađaju vrtiće i škole grada Zagreba

Benefiti uspostave organiziranog pristupa rješavanja prehrane djece oboljele od celijakije:

 • Očuvanje fizičkog i psihičkog zdravlja oboljele djece
 • Demarginalizacija oboljele djece
 • Mogućnost primjene na ostalu djecu s posebnim prehrambenim potrebama

Ciljevi projekta:

 • Objediniti podatke/informacije u prostornu bazu podataka:
  • o postojećim tehničkim i ljudskim kapacitetima vrtićkih i školskih kuhinja
  • o dosadašnjem iskustvu u organizaciji prehrane djece oboljele od celijakije
 • Napraviti analizu postojećih kapaciteta
 • Kreirati popis kritičnih točaka u pripremi i distribuciji striktno bezglutenskih obroka i smjernice za postupanje
 • Odabrati nekoliko potencijalnih centralnih kuhinja iz redova postojećih vrtićkih i školskih kuhinja
 • Snimiti dobru praksu u susjednim zemljama
 • Predložiti nekoliko mogućih modela organizacije prehrane te utvrditi prednosti i nedostatke svakog
 • Napraviti prostorne analize s ciljem demonstracije mogućnosti rješavanja identificiranog problema uz minimalne troškove
 • Kreirati prijedlog distributivne sheme za odabrane modele, uzevši u obzir kriterij udaljenosti
 • Demonstrirati mogućnost dinamičkog planiranja organizacije kuhinja i dostave, ovisno o raspoređenosti oboljele djece u gradskim vrtićima i školama
 • Demonstrirati logističko planiranje dovoza hrane iz centralne kuhinje u više područnih kuhinja
 • Predložiti organizacijsku shemu te uloge i odgovornosti ključnih institucija u organizaciji prehrane djece oboljele od celijakije u gradskim vrtićima i školama

Rezultati projekta:

Nakon realizacije zadanih projektnih ciljeva, predložen je hodogram daljnjih aktivnosti kao i ključne smjernice. Kao jedan od rezultata projekta osnovana je “Radna skupina za unaprjeđenje kvalitete života djece vrtićkog i školskog uzrasta oboljele od celijakije” s predstavnicima iz nadležnih gradskih ureda i zavoda, kao i predstavnicima Udruge, čija zadaća je bila uspostaviti cjelovitu skrb za oboljelu djecu na području grada Zagreba, temeljem dobivenih rezultata projekta.

Rad radne skupine je privremeno obustavljen, uz zaključak da se čekaju smjernice s nacionalnog nivoa odnosno POVJERENSTVA ZA UNAPRJEĐENJE SVEOBUHVATNE ZAŠTITE ZDRAVLJA DJECE, osnovanog 2018. godine od strane Hrvatske Vlade.

Trajanje projekta: 2016. i 2017. godina

Financiranje: Projekt je realiziran uz financijsku podršku Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba te podršku Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport.

Za više informacija o rezultatima projekta obratite nam se na zivotscelijakijom@gmail.com.

Print Friendly, PDF & Email