POZIV na predavanja “Celijakija u vrtiću i školi” za stručne službe vrtića i škola

Predavanje „Celijakija u vrtiću i školi“ je dio istoimene kampanje projekta „Ni u tragovima – Brigom za zdravlje osoba s celijakijom“, kojemu je cilj unaprijediti kvalitetu života i očuvanje zdravlja oboljelih od celijakije – odraslih i djece. Kampanja se provodi u četiri županije: Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Zadarskoj i Zagrebačkoj županiji.

Dani kruha – bez glutena

Škole i vrtići svojim planom i programom dužni su osigurati načelo nediskriminacije prema kojemu djeca ne smiju trpjeti diskriminaciju “neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom mišljenju, nacionalnom, etničkom ili društvenom podrijetlu, vlasništvu, teškoćama u razvoju, rođenju ili drugom statusu djeteta, njegovih roditelja ili zakonskih skrbnika“, a pri donošenju svih odluka ili izvršenju postupaka koji utječu na dijete, ili na djecu kao skupinu, najvažnija mora biti dobrobit djeteta.

Projekt: “Psihološko savjetovalište za roditelje djece oboljele od celijakije”

Cilj psiholoških radionica bio je osnažiti roditelje u obiteljima u kojima žive djeca oboljela od celijakije. To je važno kako bi svi članovi obitelji razumjeli specifične zahtjeve i promjene koje bolest stavlja pred obitelj te prihvatili celijakiju i poseban režim ponašanja koji ta bolest iziskuje te nastavili nesmetano funkcionirati kao pojedinci i kao obitelj. Kao i kod svake kronične bolesti, i kod celijakije je važno osvijestiti koje sve promjene za pojedinca i cijelu obitelj bolest djeteta nosi i kako određuje i utječe na djetetov život i život cijele obitelji.

Program “Sat svjesnosti o celijakiji”

Cilj programa je senzibiliziranje djece u okruženju oboljelog djeteta (vrtićka skupina ili razred), tj. osiguranje očuvanja njegovog zdravlja, normalnog psihološkog i emocionalnog razvoja, neometane socijalizacije, te prevencija odupiranja djeteta provedbi dijete, posebno u pubertetskoj dobi. Direktan i zanimljiv pristup temi, prilagođen uzrastu djeteta, rezultira interesom djece i boljim razumijevanjem „različitosti“ vašeg djeteta te poboljšava uvjete u kojem vaše dijete svakodnevno boravi. Tema je izvrsna za satove razrednika i građanskog odgoja kada se radi o diskriminaciji.

Upis u srednju školu

Iako celijakija nije ono što čini osobu, sastavni je dio života tj. svakodnevice djece i mladih i često otegotna okolnost koja uzrokuje otežane uvjete školovanja. Ostvarenje dodatnog boda za upis u srednju školu pravo je…