Projekt: Organizacijom i znanjem do zdravlja oboljelih od celijakije i dijabetesa

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Za više o EU fondovima:

https://strukturnifondovi.hr/

http://www.esf.hr/

Naziv projekta: Organizacijom i znanjem do zdravlja oboljelih od celijakije i dijabetesa

Nositelj projekta: CeliVita – Život s celijakijom

Partneri na projektu: Zagrebačko dijabetičko društvo i Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Kratki opis projekta: Projektom „Organizacijom i znanjem do zdravlja oboljelih od celijakije i dijabetesa” prijavitelj i partneri podižu vlastite kapacitete, uspostavljaju suradnju, osiguravaju prijenos znanja i iskustva, ali i stvaraju preduvjete za dugoročno osnaživanje ugostiteljskog sektora, obrazovnog sektora te javnog sektora u segmentu upravljanja kriznim situacijama. Na taj način doprinosimo općem i specifičnim ciljevima Poziva, usklađenima sa strategijom Europa2020 koja nastoji promicati pametan, održiv i uključiv rast te poboljšati kvalitetu životu i očuvati zdravlje oboljelih od celijakije i dijabetesa.
Celijakija je kronična, imunološki posredovana sistemska bolest koja je uvjetovana unosom glutena u organizam kod genetski predisponiranih osoba. Život s celijakijom otežan je činjenicom da je jedini lijek za tu doživotnu bolest striktna bezglutenska dijeta. Nepridržavanje striktne dijete može rezultirati značajnim narušavanjem zdravlja pa i smrću. Dijabetes je metabolička bolest povezana sa poremećajem u metabolizmu ugljikohidrata, masti i proteina. Uzrok ove bolesti je nedostatak ili neučinkovitost inzulina te kod tih bolesnika prehrana igra ključnu ulogu. Celijakija i dijabetes tipa 1 često su udružene autoimune bolesti. Uloga udruga u životu oboljelih od celijakije i dijabetesa je višestruka jer pružanjem pomoći i podrške udruge osiguravaju ne samo praktična znanja nužna za život s bolešću već i lakše suočavanje s bolesti te dugoročno uključivanje u svakodnevni život i društvo u kojem živimo. Osiguravanjem fizičkog i mentalnog zdravlja oboljelih, oni postaju funkcionalni članovi društva. Povećanjem vlastitih kapaciteta kroz projekt,
posebice kapaciteta volontera, osiguravamo održivost rada udruga te pružamo kompletniju skrb oboljelima. Razmjenom iskustva i znanja podižemo svijest i kapacitete partnerskih udruga, kako bi boljim razumijevanjem bolesti pružali kvalitetniju pomoć oboljelima te utjecali na prepoznavanje bolesti kod obje skupine oboljelih. Statistički podaci HZJZ-a govore da je prema CroDiab Registru u Hrvatskoj je u 2019. registrirano 315.298 oboljelih odraslih osoba s dijabetesom, dok se pretpostavlja da trenutna stvarna slika oboljelih premašuje 500.000. Nadalje, dijabetes je u 2019. godini ponovno postao 3. vodeći uzrok smrti. Također, statistike kažu da cca 1% populacije boluje od celijakije, no 80-90 % oboljelih ostaje nedijagnosticirano ili je dijagnosticirano sa značajnim vremenskim odmakom (računa se u godinama). Razlog tome je što se celijakija manifestira širokim spektrom simptoma ili je potpuno asimptomatska. Učestalost celijakije čak je do 20 puta veća kod oboljelih od dijabetesa tip 1. Učestalost pojave dijabetesa kod oboljeli od celijakije je pak 3 puta veća nego kod zdrave populacije. Ispravna i uravnotežena prehrana kod obje je skupine od ključne važnosti za održavanje zdravlja, stoga posebnu vrijednost u projektu ima osnaživanje udruga na području dijetoterapije te novih znanstvenih spoznaja, koje provodi partner na projektu-PBF. Oboljeli od celijakije najčešće nemaju mogućnost konzumiranja hrane van kuće, u vrtiću, školi, bolnici, na poslu ili u restoranu. Razlog tome su niska razina svijesti, znanja i uvjeta za pripremu bezglutenskih obroka. U Hrvatskoj trenutno ne postoji način certificiranja subjekata u poslovanju s hranom za pripremu takvih obroka, stoga CeliVita, po uzoru na ostale Europske udruge, razvija svoje kapacitete na tom planu. Kako bi se budući ugostitelji/kuhari pravovremeno informirali, educirali i motivirali, kroz projekt razvijamo i pripremamo za verifikaciju program edukacije/osnaživanja nastavnika srednjih strukovnih škola ugostiteljskog smjera, na temu specifičnih potreba, pripreme i posluživanja hrane za oboljele od celijakije i dijabetesa. Isto testirati online sa školama iz Zagrebačke, Osječko-baranjske, Splitsko-dalmatinske, Zadarske županije i Grada Zagreba. Održavanje striktne dijete zahtjevno je u svakodnevnom životu, a posebice je otežano u kriznim situacijama kao što su elementarne nepogode ugrožavajuće za ljudske živote, kao i pandemije koje sprečavaju interakciju, prijenos znanja i iskustva uživo. Postojeće iskustvo upravljanja donacijama za osobe s celijakijom, na potresom pogođenim područjima, pokazalo je nekoordiniranost tijela javne vlasti i ostalih dionika, nevladinih organizacija, volontera i aktivista, u procesima pružanja pomoći i podrške na terenu. Bezglutenskom hranom se neispravno rukuje, nema sustavnog praćenja kome i kada dolazi u ruke, ne zna se gdje se nalaze potrebite osobe i da li su opskrbljene te od koga. U suradnji s tijelima javne vlasti kroz projekt razvijamo strategije i alate za učinkovito upravljanje krizom, kad je u pitanju osiguravanje hrane za osobe s celijakijom i dijabetesom, upravljanje donacijama i evidentiranje potreba s terena te edukacija ključnih dionika kao što su Civilna zaštita i Crveni križ, Karitas i ostali volonteri.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj: Jačati kapacitete OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima.

Rezultat: Provedenim edukacijama, razmjenom znanja i iskustva između projektnih partnera, podići ćemo vlastite kapacitete kako bi svojim učinkovitim, planskim i kompetentnim djelovanjem pomogli osobama s celijakijom i dijabetesom, kao ranjivim skupinama. Stečene vještine i znanja koristiti će se u direktnom radu s ranjivim skupinama, ali i u aktivnostima zagovaranja i rješavanja potreba istih.

Cilj: Unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.

Rezlutat: Suradnjom s tijelima javne vlasti na uspostavi protoka informacija i uspostavi WEB GIS platforme s ciljem praćenja potreba i raspoložive pomoć za oboljele od celijakije i dijabetesa, optimizirat ćemo
procese i podići vlastite kapacitete. Također, stjecanjem znanja na polju komunikacija i odnosa s javnošću te digitalnog marketinga, stvoriti ćemo kapacitete za aktivno zagovaranje i širenje svijesti, vezano za potrebe oboljelih od celijakije i dijabetesa.

Cilj: Jačati kapacitete OCD-a za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnoj razini.

Rezultat: Podizanjem vlastitih kapaciteta iz područja sigurnosti hrane dugoročno stvaramo preduvjete za pametan, održiv i uključiv rast u sektoru ugostiteljstva i turizma, istovremeno štiteći zdravlje i sigurnost oboljelih od celijakije te povećavajući kvalitetu njihova života. Tome će doprinijeti i aktivnosti podizanja kapaciteta nastavnika strukovnih ugostiteljskih škola, na temu celijakije i dijabetesa.

Ukupna vrijednost projekta: 468.898,38kn od čega bespovratna sredstva iznose 100%, a od od čega je 85% (398.563,62 kn) sufinancirala EU iz ESF, a 15% (70.334,76 kn) sufinancirao Ured za udruge iz Državnog proračuna RH.

Razdoblje provedbe: studeni 2021. – siječanj 2023.

Kontakt osobe za više informacija: Ida Čarnohoski, Maja Vidović (zivotscelijakijom@gmail.com)

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost udruge CeliVita – Život s celijakijom.

Print Friendly, PDF & Email